domů  |  o autorovi  |  tipy a triky  |  recenze  |  akce  |  odkazy  |  vzkazy  |  kontakt  
fotogalerie fotogalerie fotogalerie
       
   

Stříkací tmely

Část 1 - Příprava povrchu modelu před nástřikem barev

Příprava povrchu modelu, ať již klasického plastového vstřikovaného, či odlévaného z PUR, si žádá důkladnou přípravu ještě před tím, nežli se pustíte do samotného barvení. Proč? Důvodů se nabízí hned několik. Předně, základní nástřik sjednotí a schová všechny různě barevné plochy na modelu vzniklé například tmelením (a nebo je staveb nice odstříknuta z různobarevného plastu). Onen sjednocovací nástřik navíc připraví povrch pod světlé a pastelové barvy, které zpravidla moc nekryjí. Přestříkávání nejednotného či flekatého povrchu bílou barvou je záležitostí takřka sisyfovskou. Další důležitou věcí je vyrovnání a vyhlazení povrchu. Díky nástřiku povrchu například stříkacím tmelem v povrchu vyniknou nedostatky, které jste mohli před nástřikem v plastu jednoduše přehlédnout. Zvláště pokud je model odstříknutý ze zrádného stříbrně zabarveného plastiku. Standardní žlutý polyuretan je obdobně problematický povrch, na kterém toho také není na první pohled moc poznat.

Jaké tedy zvolit postupy a přípravky pro sjednocení a vyhlazení povrchu?

Nejvhodnější je začít tzv. plničem (fillerem), popřípadě surfacerem. Vše jsou vlastně speciální stříkací tmely. Na tuzemském modelářském trhu můžeme běžně sehnat například výrobky od japonského GSI – Mr. Surfacer 500, Mr. Surfacer 1000 a Mr. Surfacer 1200 určené pro tmelení plastových dílů a Mr. Resin Surfacer, což je agresivnější stříkací tmel určený předně pro základování modelů odlévaných z PUR. Tmely jsou prodávány ve skleničkách s širokým kovovým víčkem o obsahu 40 ml. Vedle GSI je možno sehnat obdobný výrobek od firmy Tamiya – Liquid Surface Primer a nebo sprejové varianty Tamiya Surface Primer Gray (hrubší, šedivý) a Tamiya Surface Primer White (jemnější, bílý). Obě firmy dělají přípravky jak ve skleničkách, tak ve sprejích. Rozdíl mezi surfacery od GSI je daný hrubostí udanou číslem (500, 1000, 1200). Surfacer 500 je určený převážně pro nanášení pomocí štětce. Nejlepší vlastnosti má až když trochu zhoustne. Tímto tmelem je možné tupováním naznačit například litý pancíř na věžích tanků. Také je dobrý na lokální tmelení a drobné opravy. Není ale vhodný na tmelení větších škvír, protože se bohužel propadá, zvláště při přestříkání větší vrstvou naředěného Surfaceru 1000 či 1200 se vlivem použitého ředidla naruší i již zaschlý Surfacer 500 pod nově nastříkanou vrstvou Surfaceru. Tamiya Liquid Surface Primer od Tamiye (tekutý v hranaté skleničce) má zrnitost někde mezi Surfacerem 500 a 1000. Po nástřiku je povrch znatelně hrubší a vždy je nutné povrch po zaschnutí přebrousit. Ostatně broušení a leštění povrchu opatřeného stříkacími tmely je bezpodmínečně nutné, ale o tom později.

Jak správně připravit stříkací tmely pro práci?

Na začátku si je potřeba uvědomit, že jsou tmely určeny pro nanášení stříkací pistolí, nikoli štětcem. Samozřejmě pomíjím nejhrubší Surfacer 500, který je sice také možné stříkat, ale ten je spíše určený na nanášení štětcem. Štětcem je možno nanášet tmely na lokální drobné opravy, nikoli tedy na tmelení ploch. K naředění rozhodně doporučuji použití originálních ředidel, aby měly tmely udávané vlastnosti výrobcem. Pro naředění surfacerů od GSI je možné použít ředidlo Mr. Color Thinner či Mr. Color Levelling Thinner. Rozdíl mezi těmito ředidly spočívá v obsahu zpomalovače schnutí (samostatně je možné koupit zpomalovač jako Mr. Retarder Mild) do ředidla Mr. Color Levelling Thinner. Při použití tohoto ředidla pak nastříkaný surfacer schne o poznání déle, ale na druhou stranu se potlačí vedlejší efekt „prášení“ v exponovaných místech jakými jsou kouty či problematické přechody křídlo-trup. Před naředěním je dobré si posoudit, jak vypadá tmel ve skleničce a následně se rozhodnout jaký poměr pro naředění použít. Starý surfacer houstne do konzistence medu a ten bude potřeba naředit poměrem minimálně 1:3 a více ve prospěch ředidla. Zcela nový surfacer je většinou dost tekutý a tam bude stačit poměr ředění někde v rozmezí 1:1,5-2 ve prospěch ředidla. Jak poznat, že je surfacer pro nanášení stříkací pistolí správně připraven? Z pistole by měla vycházet jemná mlha a po dopadu na povrch modelu by se neměla tvořit krupička nebo pavučinky. Pokud se toto děje, je potřeba přidat ředidlo. Pokud se naopak tmel po povrchu roztéká a viditelně nekryje, pak musíte přidat surfacer. Jestliže se tmel po dopadu na povrch modelu rozpíjí do pavouků, pak máte velmi silný tlak vzduchu a ten je potřeba také upravit. Velmi nízký tlak také není právě to pravé ořechové, protože pak na povrch nanesete zbytečně moc silnou vrstvu surfaceru a může tak dojít k zalití povrchových detailů či paneláže. Tlak doporučuji použít někde v rozmezí 50-80 KPa. Tlak je dobré doladit vždy při aktuálním stříkání. Vyjít z doporučeného tlaku a poté si jemně doladit kvalitu nástřiku. Zde platí stejně jako u barev podmínka, že kvalita nástřiku jde ruku v ruce s dokonale připravenou barvou, správným naředěním adekvátním ředidlem, správně nastaveným tlakem a perfektně vyčištěnou a seřízenou pistolí. Tato rovnice zaručuje, že by měl výsledek být takový jaký má být.

Příprava Tamiya Liquid Surface Primeru je prakticky shodná s přípravou surfacerů, jen pro naředění doporučuji ředidlo Tamiya Lacquer Thinner. Celkově mi ale tento surfacer přijde horší než surafcery od GSI, protože je mnohem složitější jej dobře naředit a připravit do pistole a i tak dost práší a j hrubší.

Oba přípravky mají výrazný zápach a při stříkání je nutné používat ochranné pracovní pomůcky – respirátor a nejlépe i ochranné brýle. Jak tmely tak ředidla jsou dráždivé, takže jedinci s citlivou pokožkou by měli používat například lékařské latexové rukavice. Během práce je potřeba mít zajištěné dokonalé větrání, protože zápach je velmi silný!
Kdo by nechtěl stříkací tmely nanášet stříkací pistolí má možnost použít spreje. Patrně nejkvalitnější, stříkací tmel ve spreji, který jsem měl možnost zkoušet byl Tamiya Surface Primer White. Tmel je bílý, relativně rychle schne a práce s ním je bezproblémová. Navíc jeho povrch je už po nástřiku perfektně hladký a po vyleštění je možné získat dokonalou až zrcadlově hladkou plochu. To je ideální základ například pro nanášení kovových barev. Jen pro práci se sprej potřebuje dostat „do ruky“, aby nedocházelo k utopení povrchu tmelem, prskání a zbytečným ztrátám. Nástřik se provádí plynulým tahem. Pokud stříkám kupříkladu křídlo, pak začnu mimo díl a ze vzdálenosti 15-25 cm od povrchu provedu plynulý tah podélně a jakmile opustím díl tak trysku pustím. Pokud se nastříká trochu větší množství tmelu a ten překryje i paneláž, pak se nic neděje. Jen je potřeba neztratit hlavu a nechat to pořádně zaschnout. Po zhruba 10 minutách se tmel vytáhne po povrchu a ona překrytá paneláž se opět objeví. V tom jsou spreje perfektní. Druhý sprej od Tamiye - Surface Primer Gray je po nástřiku o poznání hrubší a tento doporučuji na první hrubé sjednocení povrchu. Po vybroušení povrch uzavřít bílou variantou a po vyleštění je výsledek perfektní. Surafecry ve spreji od GSI 1000 a 1200 jsou oba vynikající a pracuje se s nimi stejně dobře jako s bílým sprejem Tamiya Surface Primer White.

 

Tamiya Lacquer Thinner Mr. Color Leveling Thiner Mr. Resin Surfacer - sprej Mr. Resin Surfacer
Mr. Retarder Mild Mr. Surfacer 1000 a 500   Mr. Surface Primer White - sprej
   
  Mr. Surface Primer White    

 

   

         
         
 

© Copyright 2002 - Jakub VILINGR (autor webu) - Ochrana se vztahuje na veškerý textový i obrazový obsah, včetně autorských postupů, návodů, apod. Jakékoliv kopírování obsahu webu je povoleno výhradně se souhlasem autora webu, kopírování ke komerčním účelům, reklamě nebo jinému typu propagace třetí strany je výslovně zakázáno.
© Copyright 2011 - Pavel ŠTĚPINA (Webdesign)