domů  |  o autorovi  |  tipy a triky  |  recenze  |  akce  |  odkazy  |  vzkazy  |  kontakt  
fotogalerie fotogalerie fotogalerie
       
   

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MODELAŘINĚ?

Používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci s chemikáliemi a různými jinými škodlivinami je dnes již samozřejmostí, ale stejně tak bychom měli o své zdraví dbát i při modelařině. Zdraví není ohroženo jen při práci se stříkací pistolí, ale velmi zdraví škodlivé jsou například výpary z kyanoakrylátových lepidel a epoxidů, dýmy z letování (mohou obsahovat olovo) či kouř vznikající při tepelném tvarování plastů (kouře vznikající při řezání polystyrenu odporovým drátem jsou vysoce karcinogenní!).
 

Nebezpečné látky se do těla dostávají třemi základními způsoby:

• Požitím ústy
• Vstřebáním pokožkou
• Vdechnutím
 

Nejvíce škodlivin se do těla dostává právě vdechnutím. Míra rizika způsobená vdechováním škodlivin závisí především na:

• Fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech látky
• Délce pobytu a koncentraci škodlivin v pracovním prostředí
• Množství nadýchaného vzduchu (například pokud je v pracovním prostoru vyšší teplota -> intenzivněji dýcháme -> do těla se dostává více škodlivin)
 

Při modelařině bychom měli dbát na ochranu zdraví především při práci se stříkací pistolí, broušení, frézování a v neposlední řadě i pájení. Hlavní nebezpečí tvoří následující složky:

• Aerosoly (směs velmi jemných pevných i kapalných částic rozptýlených v plynu)
• Výpary (vznikají při odpařování pevných nebo kapalných látek)
• Prach (polydisperzní aerosol vznikající zpracováním pevných látek)
• Dýmy (vzniká zahřátím kovu na teplotu vyšší, než je bod varu a následnou kondenzací)

Způsobů jak se chránit je několik. Pro naše účely však vystačíme s respirátory a polomaskami.

Respirátory lze použít jako ochranu při broušení, nebo při letování( pájení) jako ochranu před pevnými částicemi ( prachy, dýmy). Jakmile se dostaneme do kontaktu s výpary a plyny ( stříkání barev, ředidla, odlévání polyuretanu, ...) s respirátorem již nevystačíme a musíme použít filtrační polomasku s vhodným protiplynovým filtrem. V modelařině však narážíme na problém jak určit koncentraci a mnohdy i přesnou povahu škodlivin. Proto bych doporučoval používat širokospektrální protiplynový filtr kombinovaný s filtrem proti pevným částicím. Účinná látka v protiplynových filtrech je aktivována proti různým typům škodlivin. Jsou to hlavně organické( ozn . A), anorganické ( ozn. B) a kyselé plyny( ozn. E). Dále mohou být například proti čpavku a jeho sloučeninám ( ozn. K), rtuti ( ozn . Hg) a jiným látkám, se kterými nepřijde modelář běžně do styku.

Z finančních důvodů je nejlepší volbou širokospektrální filtr proti organickým, anorganickým a kyselým látkám kombinovaný s protiprašným filtrem nejvyšší třídy. Protičásticový ( protiprašný) filtr je nutný nejen jako ochrana proti pevným částicím( prachu), ale hlavně při stříkání airbruschem jako ochrana před aerosoly. Takovýto kombinovaný filtr by měl být značen ABE1P3 popř. A1B1E1P3. Někteří výrobci vyrábí zvlášť plynový filtr ( ABE1) a částicový ( P3). Tyto je nutné spojit dohromady vhodným adaptérem. Dále se doporučuje používat předfiltry. Předfiltr slouží k ochraně a předčasnému ucpání drahého filtru.
V dnešní době je výběr prostředků na ochranu zdraví při práci velmi široký. V případě, že se rozhodnete proti výše popsaným rizikům chránit, můžete využít některé z následujících doporučení a rad, na co si dát při výběru pozor, případně o čem se před koupí informovat.

Respirátor:

U respirátorů bych určitě doporučoval koupit respirátor s výdechovým ventilkem z důvodu vyššího komfortu při použití. Respirátory se vyrábí v několika stupních ochrany. Pro modelářské využití je dostačující použít respirátor třídy FFP1 popř. FFP3. Velikost je u respirátorů jednotná. Konec životnosti respirátoru se projeví špatným prodýcháváním respirátoru ( ztíženým dýcháním).
Doporučení výrobci a typy:


VÝROBCE
 
OZNAČENÍ ORIENTAČNÍ
CENA ZA KUS
UVEX FFP 1 (s ventilkem) 15 Kč bez DPH
  FFP 3 (s ventilkem) 41 Kč bez DPH
REFIL FFP 1 (s ventilkem) 18 Kč bez DPH
  FFP 3 (s ventilkem) 60 Kč bez DPH

Polomaska:

U polomasky je velmi důležité zvolit vhodnou velikost- obvykle se vyrábí ve velikostech S, M a L. Dále je vhodné informovat se o:
• životnosti polomasky( existují i bez výměnných filtrů)
• existenci náhradních dílů ( ventilky )
• ceně a variantách filtrů ( jestli od daného výrobce existují kombinované filtry )
• dostunosti předfiltrů pro daný typ ( prodlouží životnost filtrů)
 

Doporučení:

Z vlastní zkušenosti doporučuji komplet SCOTT. Polomaska tohoto výrobce je vyrobená z lékařského silikonu, lehká a velmi komfortní. Jako další výhoda je existence filtrů rovnou v potřebném provedení ABE1P3 a tím odpadá nutnost dokupování dalších komponentů (držáky, částicové filtry,…). Nespornou výhodou tohoto kompletu je i jeho cena. Polomasku doporučuji při delším nepoužívání ukládat do igelitového obalu, aby bylo zabráněno usazování prachu uvnitř masky.
U polomasky MOLDEX je cena vyvážená komfortem při používání.
 


VÝROBCE
 
SESTAVA ORIENTAČNÍ
CENA KOMPLETU
SCOTT Polomaska Profile, filtr ABE1P3 filtry baleny po párech), předfiltr (10 ks v bal) 770 Kč bez DPH
3M Polomaska 3M 6000, 2x filtr ABE1, 2x částicový filtr P3, 2x držák částicového filtru 850 Kč bez DPH
MOLDEX Polomaska MOLDEX7000, 2x filtr ABE1, 2x částicový filtr P3 900 Kč bez DPH


Martin Vochoc

 

VOCHOC - osobní ochranné pomůcky

 

 

   

         
         
 

© Copyright 2002 - Jakub VILINGR (autor webu) - Ochrana se vztahuje na veškerý textový i obrazový obsah, včetně autorských postupů, návodů, apod. Jakékoliv kopírování obsahu webu je povoleno výhradně se souhlasem autora webu, kopírování ke komerčním účelům, reklamě nebo jinému typu propagace třetí strany je výslovně zakázáno.
© Copyright 2011 - Pavel ŠTĚPINA (Webdesign)